Kancelaria

Pogrzeb katolicki

Odpowiedzialny: -

Pogrzeb katolicki

  1. Rodzina osoby zmarłej powinna skontaktować się z firmą pogrzebową oraz administratorem cmentarza.
  2. Do kancelarii należy przynieść:
    • skrócony odpis aktu zgonu z USC,
    • zgodę na pogrzeb z parafii zamieszkania osoby zmarłej (dotyczy zmarłych spoza naszej parafii),
    • zaświadczenie o sakramentach ostatnio przyjętych przez osobę zmarłą (jeśli takie posiadamy).