Kancelaria

Małżeństwo

 Odpowiedzialny:

Małżeństwo

 1. Właściwym miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia faktycznego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (Nie ma znaczenia zameldowanie ani pochodzenie, a faktyczne, aktualne zamieszkanie dłuższe niż pół roku). Istnieje możliwość zawarcia małżeństwa poza własną parafią, ale wtedy trzeba uzyskać specjalną zgodę z parafii jednej ze stron. Jeśli narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo w Świdniku, ale ich dalekie zamieszkanie nie pozwala na kilkukrotne wizyty w kancelarii, wtedy przygotowują się w jednej ze swoich parafii i proszą o tzw. Licencję, pozwalającą na zawarcie małżeństwa w parafii w Świdniku. 
 2. Termin ślubu można umówić w kancelarii na długo przed planowaną uroczystością.
 3. Przygotowanie do małżeństwa obejmuje kurs przedmałżeński oraz sprawy formalne w kancelarii.
 4. Kurs przedmałżeński można odbyć w dowolnym miejscu. Należy wcześniej tak go zaplanować, aby zakończył się w odpowiednim czasie. Obejmuje on 10 cotygodniowych spotkań z prowadzącymi (kapłan i osoba świecka), 3 spotkania w Poradni Życia Rodzinnego oraz dwukrotną spowiedź – pierwsza po spisaniu protokołu, druga w tygodniu przed ślubem. W naszej parafii spotkania w ramach kursu odbywają się w soboty o godz. 17:00, w trzech seriach: od września do grudnia, od stycznia do kwietnia, oraz od kwietnia do czerwca. Za kurs przedmałżeński odpowiada ks. proboszcz Andrzej Krasowski. Razem z nim zajęcia prowadzą: pani Eliza Szypulska (tel. 501 206 033) i pani Paulina Niezbecka (tel. 513 289 712).
  Istnieje możliwość odbywania nauk przedmałżeńskich indywidualnych online.
 5. Narzeczeni 2-3 miesiące przed planowaną datą ślubu zgłaszają się do kancelarii w celu podpisania protokołu. Planowaną wizytę należy zgłosić telefonicznie kilka dni przed. Narzeczeni na rozmowę przynoszą następujące dokumenty:
  • dowód osobisty,
  • pełny odpis aktu chrztu chrztu (dotyczy to tylko osób ochrzczonych poza naszą parafią); w chwili doręczenia dokumentu nie może być on starszy niż pół roku,
  • świadectwo bierzmowania (dotyczy to tylko tych osób, które w metryce nie mają adnotacji o bierzmowaniu),
  • dokument z USC mówiący o możliwości zawarcia małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiący przed planowaną datą ślubu) lub świadectwo zawartego wcześniej małżeństwa cywilnego,
  • zgodę na ślub z parafii zamieszkania jednej ze stron (dotyczy narzeczonych, spośród których nikt nie mieszka w naszej parafii),
  • w przypadku wdowców, osób po stwierdzeniu nieważności małżeństwa i osób rozwiedzionych – dokument poświadczający stan wolny (np. akt zgonu współmałżonka, itp.).
 6. Konsekwencją spisania protokołu jest wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w parafiach zamieszkania narzeczonych. Obowiązkiem narzeczonych spoza naszej parafii jest dostarczenie do swojej parafii prośby o wygłoszenie zapowiedzi, a potem, w odpowiednim terminie, dostarczeniu jej z powrotem do parafii ślubu.
 7. W tygodniu przed ślubem należy zgłosić się ze świadkami do kancelarii w celu uzupełnienia podpisów w księgach parafialnych. Wszyscy przynoszą dowody osobiste. Narzeczeni przynoszą indeksy z kursu przedmałżeńskiego z podpisami z dwukrotnej spowiedzi. Jeśli nie donieśli tego wcześniej – również zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.
 8. Osoby, które mieszkają poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, a chcą zawrzeć małżeństwo w naszej parafii, zglaszają się do Polskiej Misji Katolickiej w danym kraju i za jej pośrednictwem załatwiają wszystkie formalności związane ze ślubem.
 9. Prosimy, aby do robienia zdjęć i filmu w czasie ślubu wybrać osoby, które ukończyły kurs dotyczący obsługi foto-video podczas uroczystości liturgicznych. Ponadto z troski o porządek w kościele i na terenie posesji kościelnej, będących miejscem wielu wydarzeń (w tym także innych ślubów),  prosimy, aby nie używać przed kościołem confetti.